Kårinformation

Här hittar du kårens styrdokument som stadgar och policys. Vår krisplan är ett annat viktigt dokument som alla aktiva vuxna i kåren ska ha tagit del av. Arbetsdokumenten har vi tagit fram tillsammans för att underlätta för ledarna i sin programplanering.

Du kan också ladda ner de blanketter vi använder för olika ändamål.

Läs också om var märken ska sitta på skjortan.

Stadgar

Stadgar är de regler man beslutat att föreningen ska följa och de har godkänts av scouternas riksorganisation.

Krisplan

Eslövs Scoutkår har en Krisplan som är till för att underlätta om en kris uppstår. Där har vi i förväg bestämt hur vi ska agera och vem som ska göra vad vid olika situationer.

Policys

I Eslövs scoutkår har vi olika policys för att alla enkelt ska kunna hålla reda på hur vi kommit överens om att göra olika saker och vilka regler som gäller.

Närvarokort

Här kan avdelningarna ladda ner ettr tomt närvarokort.

Arbetsdokument

Dessa dokument är framtagna av ledarna för att ha som stöd i planeringen av avdelningsarbetet, styrelsearbetet eller andra funktioner inom kåren.

 

Bevismärken

Det finns 3 bevismärken som scouterna kan få när de klarat vissa uppgifter. I dokumenten nedan finns dels ett blad till scouten där det står vad de ska kunna för att få märket och där man kan kryssa av efterhand som man klarat av uppgiften. Det finns också en handledning till ledaren.

 

Programstegring

Här är ett dokument som kan användas vi programplaneringen. Det är framtaget vid ett kårmöte med ledare från alla avdelningar då man kom överens om vem som gör vad.

 

Statsbidrag

Här hittar ni exempelstadga för patrullen, en mall för protokoll från ert årsmöte och en mall ni kan använda till er verksamhetsredovisning för att vi ska kunna söka statsbidrag.

 

Logga

Här hittar ni kårens logga att användas vid godkänd kårkommunikation.

Blanketter

Här kan du ladda hem några av de dokument vi har till vår hjälp i verksamheten.

Scoutmärken

Inom Scouterna har vi många märken! Det finns bland annat tillhörighetsmärken, intressemärken, bevismärken, lägermärken med mera.

Här hittar du också var märkena ska placeras.